131 Urbanización Polígono Collotto


Nº OBRA
131

DENOMINACIÓN
Obras de demolición y urbanización viario expropiado (parcela 93 Polígono 17 Colloto)

CLIENTE:
Ayto. de Oviedo

IMPORTE:
257.148,80 €

FECHA DE FINALIZACIÓN:
2.017

CATEGORIES
SHARE
© Grupo Urvios